Home

ANNA CLASSON

Vår blick är en rörelse som vi väljer att följa

Our look is a movement which we choose to follow

 

Video installation, 2016