Home
Foto på väv nedgrävd i myrmark.

Foto: Ida Isak Westerberg

Arbetstitel: Våtmark
Utställning hos Galleri Syster i Luleå 20/2-13/3 2021

Under 2019-2021 har jag och Ida Isak Westerberg ett pågående arbete inom ramen för Galleri Systers projekt SamArtBete.


Vi undersöker myrmarken som plats, tanke och dess liknelse med queera rum. Myrmarken har genom historien beskrivits som svårtillgängliga, svårdefinierade områden vilka tidvis även varit farliga att vistas inom. Områden som lockat och förfört. Med gemensamma metoder utforskar vi myrens lager, kvaliteter och biologiska processer, samt undersöker hur dessa kan fungera som en ytterligare samarbetspartner i arbetet.


Under 2020-2021 har vi även ett pågående samarbete med Naturskyddsföreningen Norrbotten: Upplev våtmarken. 


Click here for english.